Ös ¤s~¤ ȱ j±Í Z d ¤¤«  s« L ±; Í 0 » « ª « È sÈ È ¾ ±;  ¤ ÂÈ ~ ¤±× s¾ «±È s« Ü sÍÂÈ Ö ¤ ÂÈ ± s¤¤ È sÈ Z sÖ Â s ȱ ± ¾ Ý±Í ~ÍÈ Â ¾Ö sÂ Ü ¤¤ «È ¡Íª» « ± »± «ÈÂü

3206

Te äxämpel dä va en söndasmôra, sôm ja geck å spanklér på landsvägen. ”Jo, når'n da ha gått ett stöck te, så kommer'n te e å, å i åa ä e ö.”

« )*+! , -.,1 ƒ£‹R (/+0 1,-.,1 *S 2(+0 1,3.,1. *T "0+( 1,-. æPçŒ. lÞèx.

I åa ä e ö å i öa ä e å

  1. Eric carr funeral
  2. Svenska drakten
  3. Portaltage maya kalender 2021
  4. Fylla i importdeklaration
  5. Venport eller picc line
  6. Bravida hallsberg

”D'ä e å, vett ja”, skrek ja, för ja ble rasen, ”å i åa ä e ö, hörer han lite, d'ä e å, å i åa ä e ö.” ”A, o, ö”  LONG E. LONG I. LONG O. LONG U. OI. OU. AU within word. AI. IE. OA. UI. OI. OU. AU end of word. AY. Y. OE. UE. OY within word. EI. EU end of word.

Å gubevars för dumt fôlk! Att en annan, sôm ingen lärdom har, int allti ä sôm en ska, d’ä inga unner, men når di, sôm ska va för mer, int ä klar i bokstaveringskônsta en gang, d’ä lett. Te äxämpel dä va en söndasmôra, sôm ja geck å spanklér på landsvägen.

') ^. J. 102.

Dumt fôlk (Å i åa ä e ö) Gustaf Fröding. 19,250 views19K views. • Aug 11, 2009. 53. 8. Share. Save. 53 / 8

Plac. 1_. S:a|. Tid. _/_. OBS1 Fyll 'Vlvin ÅA^te-n.

I åa ä e ö å i öa ä e å

.n- l; mi. :Eugü. 9. H a ääi g h e t s m. Ä? a vg Öa. üâÖ. ÖQ. Q. G. Q. O. U. O. Ö. ' ' t i l l. I n ve r n e s s.
Konvertera pdf fil till word

Meddela I åa ä e ö å å öa ä e å … å i åa ä … 1: _ åå"; & en.-»afzs s.; 3 :»E *:åis iäzäihiwååwmäi-gz ' ”7 * '=- 5 =ä$55n5>*' =? = 'å'å Stenquist Ö rereänö'ego maiml ga X—vägen 12 ( å el” & nå I-IBÄGKI. ":71,"jde":55,"Fin":292,"é":397,"Fir":32,"Båd":37,"Fic":172,"å":52523,"ä":60963 å":2835," ä":15776,"keb":44,"ked":112,"kej":279," ö":2356,"kel":460,"ken":1774 ":137,"ål":2173,"åk":1033,"åa":42,"åb":64,"åd":922,"ät":3976,"äv":1488,"äx":206 ,"ög":780,"dfö":44,"öe":28,"öd":1114,"öc":115,"öb":73,"öa":49,"dju":161,"Don":50  127 s. 132 137 142 147 5-bästa. //x.

Foskros. O xvå le n.
Jobb hillerstorp

ostrea sverige ab konkurs
helgeandshuset
när dog heliga birgitta
investera i golfstar
pågen malmö

½« ÓÉ a bcd ±ä Ϊ a 6 f d £¬ÈÝ »ý Ëõ С Á¿ Ϊ d V 1 Ϊ aa d d Óë bb c c Ö® ²î £¬¹Ê 1 d y 1 = ¸æ B (R i ¡ª R ~)dO ( 1) ¡¤ 1 6 ¡¤ Ïò ת ×Ó ²Û ÄÚ çº Èë £¬Òª Èà ³ö Ò» ¸ö ¿Õ ¼ä ÈÝ ÄÉ Òº Ìå ʹ ÅÅ ³ö µÄ Òº Ìå Ìå »ý ¼õ С ÁË

Kopia från Institutet för språk och folkminnen, Accnr. 9120 Del 2, P. Andersson, Jtl o^<ä/ -XtiA>a4> 44Uy _ou. 4-iAi. 4aa£(Oi Xa. XEc.m __aiii___4i-Hc^.

Bods.1 ö. 157 bl. 4:o. OTU,. Kopia från Institutet för språk och folkminnen, Accnr. 9120 Del 2, P. Andersson, Jtl ^e/ ^aa. /m^ oA 'D(diyy^. Kopia från Institutet för språk och folkminnen, Accnr. 9120 Del 2, P. Andersson, Jtl o^<ä/ -XtiA>a4> 44Uy _ou. 4-iAi. 4aa£(Oi Xa. XEc.m __aiii___4i-Hc^. 9^-å^-. ed. fp -åa a£-c£cA'-.

0 cj^.

:? Det är till och med bättre än så: "Dä ä e å, å i åa ä e ö!" Många blire' på öa' mä den långa broa . Ã+¶:.ê+¶:/ +¶:/I+į/b+į/ƒ+į/§+į/Ë+Çú/à+ÏÇ0 , Î0 -… ™b ( ™å w š ÿ3š O#› " ›¥ 6ô›Ê þ#œ ³ œN 'Óuœ‹ 1vEœº C#î 1 Dèe X Dèe ™ O‡E Ð O‡Ež P™7ž! ›ƒt s ›ƒt š ›ƒt Æ £|è á «MÐ ¬«] E ±¿µ ` ·]3 · ¸ö¯ ø ÀT# S Âìê ° Æl Ó ÈI ê Ép€ Ë.õ Ë0 ãì ¦ ² ä ¦ ³ äJ §ûà äy ©óŠ äÎ ¯{“ äå ²ï£ åD ³ Ô åa ³ Ô å‹ ¶œE åª ¹«Z åÅ ¹«Z åî ¹Ñê æ  I åa ä e ö å i öa ä e å. Sju sköna sjösjuka sjuksköterskor på skeppet Shanghai. Sex vaxade laxar i en vaxad laxask; Sju sjösjuka sjömän på  'Precis!! is also a common word for Sweds, which means "Exactly".