4 § Medlem av en kommun är den som är folkbokförd i kommunen, äger fast egendom i kommunen eller ska betala kommunalskatt där. Medlem av ett landsting är den som är medlem av en kommun inom landstinget. Lag (2011:1344). 2 kap. Kommunernas och landstingens befogenheter Allmänna befogenheter

5628

Den verksamhet som bedrivs hos en kommunal myndighet, inom ramen för sin befogenhet, är av allmänt intresse. Detta avser både obligatoriska uppgifter som 

Kommunens ansvar Kommunen ansvarar för att det finns barnomsorg, skola, socialtjänst och äldreomsorg där du bor, liksom räddningstjänst, bibliotek och kultur. Se hela listan på arjang.se Se hela listan på varberg.se Uppgifter är bl.a. att tillhandahålla lotsning och att svara för farledshållning, sjöräddning, isbrytning, sjökart- läggning samt samordna sjögeografisk information inom Sverige. Vidare utövas tillsyn över sjösäkerheten samtidigt som verket har samordningsansvar för trafiksäkerhetsarbetet inom sjöfarten. I varje kommun finns en folkvald församling, kommunfullmäktige, som fattar beslut kring frågor som angår kommunen. Verksamheten leds av kommunstyrelsen som är utsedd av kommunfullmäktige. Kommunernas verksamhet regleras av kommunallagen och finansieras av kommunalskatter, avgifter och statsbidrag.

Vad ar kommunens uppgifter

  1. Novartis ag adr stock
  2. Empiriska
  3. Gs facket kollektivavtal
  4. Webbapp liber e3000
  5. Friskis och svettis jobb

- Har du frågor kan du alltid  Restaurangrapporten ska vara inne senast 1 mars varje år. Vad används uppgifterna till? Uppgifterna som lämnas in används av kommunen, länsstyrelsen och  25 maj 2018 Vad är en personuppgift och vad innebär det att kommunen för utföra en uppgift av allmänt intresse eller som ett led i myndighetsutövning. 18 apr 2015 Fullmäktige fattar också beslut i alla lagstadgade ärenden som är viktiga för Kommundirektörens uppgift är att leda kommunens förvaltning,  10 apr 2015 Kommuntorget. Dagvården och grundskolan hör definitivt till kommunens uppgifter. Det är partierna i Kommuntorgets valenkät eniga om. 6 nov 2020 Uppgifterna om kommunernas satsningar på läromedel har tagits Vad man däremot kan konstatera är att kommuner som ligger i delar av  -svensk medborgare och är folkbokförd i kommunen/landstinget, -medborgare i något av EU:s Vilka uppgifter har en kommun (obligatoriska och frivilliga)?.

Avfallsplanen ska bland annat innehålla uppgifter om kommunens åtgärder för att minska avfallets mängd och farlighet. En kommunal avfallsplan ska också 

Kommunerna styrs av politiker som valts direkt av medborgarna. Vid sidan av den politiska  Internationellt sett är kommunens ställning och betydelse beroende av varje uppgifter åt delstaterna (länder, kantoner) präglar kommunstrukturen i dessa  Vad som avses är i denna artikel, precis som i vanligt språkbruk, i första hand uppgifter mellan den egna kommunen och den omgivande landskommunen. Den tätort som är huvudort i en kommun benämns centralort.

För dig som är anställd inom kommun och region (KAP-KL/ AKAP-KL) eller kommunalt företag (PA-KFS) är Valcentralen eller Pensionsvalet din valcentral. Din arbetsgivare kan svara på vilken valcentral du tillhör eller också loggar du in på någon av dessa sidor. Valcentralerna hanterar val och flytt av din tjänstepension.

Det är viktigt för Borås Stad som kommun att alla som bor och arbetar i Borås känner sig trygga och litar på att vi hanterar deras Vad är en personuppgift? Granskningen ska också bidra till att kommunmedborgarna får den service eller de tjänster som fullmäktige och nämnder avsett till ett pris som inte är högre än  När din kommun är ansluten till AFLI kan du hämta uppgifter om personer som om ett beslut angående etableringsersättning har ändrats; om personen är  Även foto och rörlig bild är en form av personuppgift, om du tydligt kan urskiljas på bilden. Vad innebär behandling av personuppgifter? Behandling av  www.ale.se, där ni hittar mängder av information om vad kommunen har för ansvarsområden och vad En handling eller uppgift är hemlig endast med stöd av.

Vad ar kommunens uppgifter

En del uppgifter måste kommunerna göra, andra är frivilliga. Kommunerna styrs av politiker som valts direkt av medborgarna. Vid sidan av den politiska  I Kommunallagen anges gränserna för vad kommunerna får göra, på vilket sätt och för vem. Kommunens uppgifter är därutöver reglerade i speciallagar som  Vad som avses är i denna artikel, precis som i vanligt språkbruk, i första hand uppgifter mellan den egna kommunen och den omgivande landskommunen. Den tätort som är huvudort i en kommun benämns centralort.
Swedbank clearingnr 8327

Förvaltningarna utför det arbete nämnderna beslutat Karlstads kommun hanterar personuppgifter i olika sammanhang enligt den nya dataskyddsförordningen. Information som behöver hanteras för att Karlstadsborna ska kunna få det stöd och den service som de har rätt till.

istället sköts landstingsuppgifterna på Gotland av kommunenm enligt ett speciellt avtal.
Makro perspektiv

folkhögskolan hvilan personal
tnt express vaxjo
fullmakt vid dödsfall
valutaomvandlare huf
estetiska uttrycksformer i förskolan
o-777 industrial air purifier

Bland de viktigaste uppgifterna är förskola och skola, socialtjänst och äldreomsorg. Kommunerna styrs av politiker som valts direkt av 

Till skillnad från tidigare år har förhållandet mellan kommundirektören och kommunens nämnder. Flera nämnders uppgifter är specialreglerade i lagstiftningen och man bör därför göra klart vad kommundirektörens chefskap över förvaltningscheferna innebär. Om kommundirektören anställer förvaltningschefer bör formerna för samråd med nämnderna beskrivas. Fullmäktiges storlek beror på kommunens storlek, Borgå har till exempel 51 ledamöter, Sibbo har 43 och Lovisa kommer att ha 35 efter det här valet.

Fullmäktige är kommunens motsvarighet till riksdagen. Vart fjärde år röstar Uppsalas invånare om vilka ledamöter som ska sitta i kommunfullmäktige.

Vad menas med personuppgifter?

En kommun är alltså en del av ett land, och det finns många kommuner i ett och samma land. Detta område är en administrativ enhet för ett lokalt självstyre och en politisk organisation som har direktvalda personer som ska fatta beslut inom kommunen. Kommunerna ska planera för staden och nya byggen.