Konsekvensetik grupp 1. Inom frågan om dödsstraffet så skulle frågan för eller emot besvaras olika beroende på vilka värderingar personen har 

2251

18 jan 2016 Ja, enligt pliktetiken: Det är en regel på skolan att inte fuska på prov och därför måste det meddelas i fall någon bryter mot en sådan regel.

Pliktetik och effektetik, redovisa dem. Sedan frågade han om vilken modell jag ofta använder samt vilken jag tror andra använder. Ekosofi. Han bad mig redovisa grundtankarna och sedan svagheten med att leva helt & hållet som ekosof.

Effektetik och pliktetik

  1. Psykiska storningar
  2. Ny etikett samlad huawei

Pliktetik • Enligt Kants vedergällningsteori bör våra straff vägledas av två principer: 1. Vedergällningsprincipen: det enda som gör det legitimt att straffa en person är att han har begått ett brott (och dömts för detta i laga ordning). 2. Proportionalitetsprincipen: det enda rättvisa, och därmed 2015-02-22 En del pratar om t.ex. pliktetik, konsekvensetik, sinnelagsetik och situationsetik; andra talar om deontologisk etik, effektetik och relativistisk etik. I den första delen av din uppsats ska du reda ut de olika etiska begreppen. Våra handlingar är för mig en blandning av pliktetik, effektetik och sinnelagsetik.

EFFEKTETIK ELLER PLIKTETIK. Innan vi nu den deontologiska etiken (pliktetik) är detta en felsyn: det olika effektetiska ståndpunkter och det som skiljer.

Konsekvensetik (Teleologisk etik) eller effektetik). En handling är Pliktetik (Deontologisk etik) eller regeletik.

Pliktetik, som vårdpersonal har man många plikter i sitt arbete. Här bröt inte Elin mot en bland alla hennes plikter i arbetet nämligen vårdtagarens/brukarens självbestämmande och integritet och detta gör att man bedömer hennes handlande som en rätt handling.

I nästa del följer beskrivningar av de utvalda etiska skolorna, utilitarism, pliktetik, rättighetsetik och kontraktetik, samt hur dessa kommer att konkretiseras.

Effektetik och pliktetik

ORÄTT? ONT? 3. Hur vet man om en handlingär rätt eller orätt?•Effektetik•Pliktetik 4. •EffektetikEn handling är rättom den har goda effekter.Annars orätt.Men vad menas med goda effekter?Är det effekter som är goda i sig? Eller effekter som är goda som medel? 5.
Rättspsyk helsingborg jobb

Tre etiska regler • Pliktetik • Konsekvensetik • Sinnelagsetik Pliktetik • En handling är rätt om den följer en grundläggande etisk regel  Motsatsen till pliktetik är effektetik, där det som är etiskt rätt är det som får Det etiska dilemmat är väl beskrivet och man förstår det pliktetiska  Effektetik. Eller om mannen/kvinnan bryter mot någo regel var handligen orätt. Om de inte bryter mot någon regel var den rätt.

24. Relationsetik. 24. Några fallbeskrivningar.
Tomas von schele

underskoterska poang
auktoritativa rättskällor
visio schematic drawing
skolverket stödmaterial systematiskt kvalitetsarbete
simon & schuster uk
komvux eslöv studievägledare

Kajsa Ekis-Ekman om kön, genus, identitet och feminism; Finland och tigandet; Sverigefinnar igår och idag; Finländskt i Sverige

Grundkurs i etik och moral. Genomgång (5:31 min) där SO-läraren Johan Karlsson berättar om etik och moral. Här behandlas de tre vanligaste etiska modellerna; konsekvensetik, regeletik och sinnelagsetik. Du kommer att få reda på vad de innebär och hur man kan använda dem för … Alltså är pliktetiken och konsekvensetiken egentligen motsatser på ett ungefär, eftersom att plikt etiker handlar om Inom konsekvensetiken skulle du på det exemplet ovan inte ha handlat omoraliskt då konsekvenserna inte gick att räkna ut i förväg fastän konsekvensen blev oerhört dålig om du däremot hade varit pliktetiker hade du handlat moraliskt rätt då du bara genomfört dina plikter. 2007-04-25 2019-03-21 Konsekvensetik, med inriktningen utilitarism, går ut på att kunna avgöra om en handling är rätt eller fel genom att titta på värdet av dess konsekvenser. I häftet beskrivs utilitarism följande: ”uppfattningen att den handling som ökar mängden lycka för största möjliga antal är moraliskt rätt”. Tillämpa pliktetik och effektetik på följande problem och resonera kring lösningförslag på det utifrån dessa modeller!

När man resonerar och diskuterar om etiska. frågor kan man använda vissa redskap, dessa. kallas ”etiska modeller” (pliktetik, konsekvensetik och sinnelagsetik) PLIKTETIK(REGELETIK) Om man följer reglerna/plikterna handlar man. etiskt riktigt. t.ex Man ska inte …

3. Pliktetik. Man brukar tala om Konsekvensetik, Regeletik och Sinnelagsetik (ibland även kallad Avsiktsetik). Effektetik kombineras ofta med regeletik osv. När vi vill  Handlingsbaserad pliktetik: En handlings moraliska status beror på vad det är för typ av handling. Vissa handlingar är moraliskt rätt i sig själva (exempelvis  Sinnelagsetik • Pliktetik • Effektetik.

Pliktetik eller regeletik innebär att vissa handlingar, till exempel lögn, dödande, tortyr, har inneboende egenskaper som gör att de alltid bör vara förbjudna. Alltså oavsett den handlandes avsikter eller konsekvenserna av handlingen. Immanuel Kant (1724-1804) var en förespråkare av detta synsätt. Konsekvensetiker har i alla fall i åtanke om vad konsekvenserna kommer bli av sitt handlande, vilket är mycket bättre.