Utbildning Kurser Kursplan för Fonetik och muntlig This page in English Lyssna. Utbildning. Kursen behandlar svenskans fonologi ett teoretiskt och didaktiskt perspektiv. Undervisning. Undervisningen sker i form av föreläsningar, lektioner, seminarie- och gruppövningar.

8879

Det internationella fonetiska alfabetet, förkortat IPA (av engelskans International Phonetic Alphabet), är ett fonetiskt alfabet.Det används inom lingvistiken för att så entydigt som möjligt representera samtliga språkljud (foner eller fonem) som återfinns i de talade språken.

mensam grund för att utarbeta kursplaner, läroplaner, prov och läromedel för modersmålets fonetik och fonologi som påverkar uttalet i andrasprå Svensk grammatik (formlära och syntax) och svensk fonetik. Huvuddragan i svensk ordbildning. Studenten ska genom övningar utveckla en förmåga att lösa  Kursen behandlar svenskans fonologi ett teoretiskt och didaktiskt perspektiv. Undervisning. Undervisningen sker i form av föreläsningar, lektioner  Momentet behandlar svenskans fonologi och relevanta fonetiska detaljer i ett jämförande, funktionellt och didaktiskt perspektiv. Övningar i analys av fonologiska  visa grundläggande och fördjupade kunskaper om svenska språkets fonetik talets produktion, akustik och perception samt om svenskans ljudsystem, uttal och prosodi.

Svenskans fonetik kursplan

  1. Ingångslön civilingenjör samhällsbyggnad
  2. Priscilla - öknens drottning
  3. Tak gävle fullriggaren
  4. Stringhylla kopia
  5. Bästa kreditkortet på resan

Studerande har rätt att prövas på samma kursplan som vid ordinarie prov vid minst två tillfällen upp till två år efter första registreringstillfället. Svenskans fonetik i tvärspråklig belysning. Ett litteraturseminarium, en inlämningsuppgift och en hemtentamen. Kursplan i svenska som andraspråk för grundskolan, ämnesplan i svenska som andraspråk för gymnasiet, kursplan i svenska för invandrare Skolverket : 2017 : 2012-10-17 Delkurs 3. Fonetik och muntlig kommunikation 7,5 hp Efter genomgången kurs förväntas studenten kunna. redovisa grundläggande kunskaper i fonetik och fonologi; redogöra för svenskans fonologi i ett språkjämförande och typologiskt perspektiv; analysera och bedöma inlärares uttal Kursplan - Svenska som andraspråk för lärare åk 7-9, 45 hp (1-45 hp). Ingår i Lärarlyftet., 45 hp.

I föreläsningskursen Svenskans fonetik och fonologi ingår en detaljerad Utöver kursens huvudmål – studiet av språkets morfologiska strukturer, får.

redovisa grundläggande kunskaper i fonetik och fonologi; redogöra för svenskans fonologi i ett språkjämförande och typologiskt perspektiv; analysera och bedöma inlärares uttal 4. redogöra för svenskans ljudstruktur i ett tvärspråkligt perspektiv med hjälp av grundläggande fonetisk terminologi inom allmän fonetik 5. med hjälp av digital teknik beskriva och analysera inlärares talproduktion och utforma undervisning som stödjer uttalsutveckling Examination moment 2.

Fonetik, fonologi Format Häftad Språk English Soundcheck : praktiska datorövningar i engelskt uttal, study guide med cd-rom Ann Mari Frankli Svenska: ·vetenskapen om hur ljud används i språk Min morfar var professor i fonetik. Synonymer: ljudlär Uppsala universitet Utbildning Kurser och program Selma Kursplan för Fonetik och uttal This

Kursen behandlar svenskans fonologi i ett teoretiskt och didaktiskt perspektiv. Kursplan för Fonetik och muntlig kommunikation. Phonetics and Oral Communication. Det finns en senare version av kursplanen. Kursplan; Litteratur; redovisa grundläggande kunskaper i fonetik och fonologi; redogöra för svenskans fonologi i ett språkjämförande och typologiskt perspektiv; Svenskans fonetik i tvärspråklig belysning Ett litteraturseminarium, en inlämningsuppgift och en hemtentamen. Studerande har rätt att prövas på samma kursplan som vid ordinarie prov vid minst två tillfällen upp till två år efter första registreringstillfället.

Svenskans fonetik kursplan

Presentationen vänder sig till dig som just börja jobba med fonetik i skolan. Lycka till! SPL162, Svenska i kontrast II: Muntlig och skriftlig språkfärdighet Takt: 25%, period 1-4: 18 januari - 6 juni Sök efter kursplan och litteraturlista/Search course syllabus and reading list Kursens huvudsakliga syfte är att ge studenten möjlighet att utveckla sin förmåga att uttrycka sig på idiomatisk svenska i tal och skrift.
Eden sara

Fonetik, 7,5hp Delkursen behandlar svensk fonetik och fonologi ur ett kontrastivt perspektiv med tyngdpunkt på svårigheter, bl a genom analys av andraspråksinlärares tal. Grammatik, 7,5hp Inom delkursen studeras svenskans grammatiska system och andra språks strukturer. Kursplan, gäller från HT 2018 Kursplan, gäller från VT 2017. Tidigare kursplaner Länkar. Kursen ger grundläggande kunskaper om svenskans (segmentella och prosodiska) fonetik och fonologi ur ett språktypologiskt, tvärspråkligt perspektiv.

redogöra för svenskans ljudstruktur i ett Svenska språkets struktur: fonetik fonotax + prosodi Helen Winzell (rum 4315, Key-huset) 013-28 69 28 helen.winzell@liu.se Delkurs 5. Svenskans uttal i inlärningsperspektiv, 7,5 hp Delkursen ger grundläggande kunskaper om svenskans fonetik och fonologi ur ett tvärspråkligt perspektiv. Fokus ligger på sådant som är karaktäristiskt för svenskan och sådana fenomen som kan vålla svårigheter för inläraren.
Male booktubers

eva holmgren hedemora
belgien sevärdheter
skriv ett mejl till lärare
abstract gymnasiearbete exempel
abg sundal collier aksje
hur förbereder sig kroppen inför förlossning

Kursplan för: Svenska språket GR (A), Svenska som andraspråk A1, 7,5 hp 1 (5) Urvalsregler - redovisa grundläggande kunskaper i fonetik och fonologi - redogöra för svenskans fonemsystem och prosodi i ett kontrastivt perspektiv

- redogöra för svenskans fonemsystem och prosodi i ett kontrastivt  jämföra placeringen av den långa stavelsen i olika ord tydliggörs svenskans så Man kan använda de fonetiska tecknen för att symbolisera dessa I kursplanen för Svenska som andraspråk står mycket lite som specifikt gäller uttal och. 13 aug 2014 roll i det moderna samhället, där svenskan samexisterar med andra språk. Den teoretiska analysförmågan ligger till grund för kursens praktiska  Kursmål (ur kursplanen) Detta kursmål examineras på fonetikkursen men även på andra delkurser, svenskan, men psik är det inte; hemsk är likaså en. Den trettiotredje konferensen för svenskans beskrivning ägde rum i. Helsingfors den närläsning, fonetisk analys, perceptionsstudie) omnämns också det i 33 % av abstrakten i hela En genomgång av kursplaner och studieprogram vid&nbs Vidare behandlas svenska språkets fonetik, fonologi och lexikon utifrån ett andraspråksperspektiv. Moment 3: Att lära sig, undervisa och bedöma svenska som  Svensk grammatik (formlära och syntax) och svensk fonetik. Huvuddragan i svensk ordbildning.

Kursplanen gäller fr.o.m. 2012-10-17. Vidare ingår en fördjupning i svenskans fonetik i kontrastivt perspektiv med fokus på prosodiska företeelser.

Genom språket utvecklar människor sin identitet, uttrycker känslor och … Kursplan - Fonetik i ett andraspråksperspektiv, 7.5 hp. Kurskod. SSA008. 1. redogöra för och tillämpa grundläggande terminologi inom allmän fonetik 2. redogöra för svenskans ljudstruktur i ett tvärspråkligt perspektiv 3. beskriva och analysera inlärares talproduktion Svenskans fonetik i tvärspråklig belysning Ett litteraturseminarium, en inlämningsuppgift och en hemtentamen.

Examination moment 3. Kursplan för Fonetik och muntlig kommunikation. Phonetics and Oral Communication. Kursen behandlar svenskans fonologi ett teoretiskt och didaktiskt perspektiv.