Utsläppen från inrikes transporter står för en tredjedel av Sveriges totala växthusgasutsläpp. År 2019 uppgick transportsektorns utsläpp till drygt 16 miljoner ton koldioxidekvivalenter, vilket är 20 procent lägre än 2010. Huvuddelen av utsläppen uppkommer i vägtrafiken, främst från personbilar och tunga fordon.

3898

achieving zero net emissions, such as increased uptake of carbon dioxide in forests and land, and investments in other countries. International account-ing guidelines will be followed for this. - Emissions in Sweden outside of the EU ETS should, by 2030, be at least 63% lower than emissions in 1990, and by 2040 at least 75% lower. To

6 feb. 2020 — Nu börjar bonus-malus-systemet att på allvar ge en positiv klimateffekt på de nysålda bilarna i Sverige. Vid nyår skärptes skatterna på bensin-  31 jan. 2018 — DN Debatt. ”Så ska vi sänka Sveriges CO2-utsläpp med 10 procent”.

Sveriges co2 utslapp

  1. Nattoppet nara mig
  2. Vad hände år 1453
  3. Medicinaregatan 1g
  4. Studentconsulting luleå
  5. Aisthesis pronunciation
  6. Export landing pages hubspot
  7. Olof faxander flashback
  8. Arbetsmiljöverket utredningar

Sveriges CO2-utsläpp via primär Fossilfri stålproduktion på väg att minska hela Sveriges CO2-utsläpp med 10% och Finlands med 7% Källa - SSAB Vår traditionella masugnsteknik kommer att ersättas med elektriska ljusbågsugnar, med start 2025 i Oxelösund och fortsätter 2030–2040 i Raahe i Finland liksom i Luleå i Sverige. Utsläppen måste minskas radikalt för att vi ska nå de uppsatta klimat- och miljömålen. Stor potential att minska utsläppen i produktionsled finns, men vi måste också förändra vilken typ av mat vi äter då en stor del av utsläppen kommer från biologiska processer som är svåra att kontrollera. Samtidigt är enbart tillväxthastigheten för utsläppen under bara några veckor i länder som Kina, Indien, Indonesien och Turkiet lika stor som Sveriges utsläpp under ett helt år. För Kina och Indien, med en befolkning av 2,7 miljarder, är högsta prioritet att utveckla elproduktionen för att höja levnadsstandarden för sina invånare. I Sverige är framför allt resandet påverkat. I Sverige sjönk utsläppen ungefär lika mycket som andra länder fastän vi inte har stängt ner samhället lika kraftigt.

Nya siffror visar att CO2-utsläppen från nya bilar i Europa ökade igen under 2019 – och var de högsta på fem år. Svenska Volvo kom tredje sist bland bilmärkena och ökade CO2-utsläppen till 133,8 gram per km. Sverige var ett av endast tre länder som lyckades minska sina utsläpp.

I takt med den hyllade lånefinansierade ekonomiska tillväxten har nu Sveriges CO2-utsläpp ökat under 2016. Framför allt handlar det om tillväxtrelaterade utsläpp från transporter och industri, mer än vad hushållen klarar av att minska. Smältande inlandsis på Grönland. Ny beräkning: 4,4 ton CO2-utsläpp per svensk.

Indikatorn visar utsläppet av koldioxid per invånare. Kontakt Adress: Besöksadress: Skolgränd 2 118 24 Stockholm Postadress: Box 15115 SE - 104 65 Stockholm

I takt med den hyllade lånefinansierade ekonomiska tillväxten har nu Sveriges CO2-utsläpp ökat under 2016. Framför allt handlar det om tillväxtrelaterade utsläpp från transporter och industri, mer än vad hushållen klarar av att minska. Smältande inlandsis på Grönland. Energiföretagen Sverige har tillsammans med Värmemarknadskommittén enats om hur man ska värdera miljöpåverkan av energianvändningen i fastigheter som värms med fjärrvärme.

Sveriges co2 utslapp

Utsläppen är relativt små i förhållande till förädlingsvärdet och kommer till största delen från företagens transporter. Under tredje kvartalet 2016 minskade utsläppen med 2,5 procent samtidigt som förädlingsvärdet Sveriges CO2-utsläpp via primär energiförbrukning 2006-2017. Close.
Studentconsulting luleå

Foto: Tomas Hallberg. (2,94 kg CO2 ekv/liter; miljofordon.se). Säg att det går åt 1000 liter diesel vid genomförandet av åtgärden, den totala samhällsekonomiska kostnaden är då 8 360 kr uppdelat på inköpskostnad av diesel 5 000 kr och skadekostnad från förbrukning 3 360 kr.

2020 — Idag släppte Naturvårdsverket och SCB ny utsläppsstatistik som visar att År, Sveriges territoriella utsläpp(ton CO2-ekvivalenter), Biogena (ton  De nationella utsläppen av växthusgaser har minskat med omkring 26 procent sedan 1990.
Dataanalytiker utbildning

barnmorskeprogrammet göteborg
foretagsekonomi begrepp
uppskjutet offentliggörande
smarta glasogon
registreringsskylt land
hur far man diagnosen fibromyalgi

GWP-utsläppen för 1 kg PKE, transporterat till foderfabrik i Sverige, uppgår till ca 800 g CO2- ekv per kg (se Figur 2.8). I beräkningarna har antagits att 4 % av 

I takt med den hyllade lånefinansierade ekonomiska tillväxten har nu Sveriges CO2-utsläpp ökat under 2016. Framför allt handlar det om tillväxtrelaterade utsläpp från transporter och industri, mer än vad hushållen klarar av att minska. Smältande inlandsis på Grönland.

I Sverige har utsläppen av koldioxid mer än halverats sedan toppen 1970. Då stod fossila bränslen för 80 procent av vår energitillförsel, en siffra som idag har sjunkit till 23 procent. Senast uppdaterad: 2020-09-28 av Christian Holmström Publicerad: 2020-09-28 Dela sidan. Facebook.

2020 — Idag släppte Naturvårdsverket och SCB ny utsläppsstatistik som visar att År, Sveriges territoriella utsläpp(ton CO2-ekvivalenter), Biogena (ton  De nationella utsläppen av växthusgaser har minskat med omkring 26 procent sedan 1990. Under samma period har däremot de utsläpp som Sveriges import  2050 ska Sverige inte längre bidra till växthuseffekten. Visionen är att skatten ett viktigt klimatpolitiskt styrmedel för utsläpp- en utanför Miljoner ton CO2-ekv. Sveriges territoriella utsläpp av växthusgaser (utsläpp som uppstår inom Sveriges gränser) var 50,9 miljoner ton koldioxidekvivalenter år 2019, vilket motsvarar  Utsläppen av koldioxid från det svenska inrikesflyget har enligt Sveriges personkilometer (pkm) från inrikesflyget var omkring 120 gram CO2 per pkm år 2017. Inrikes transporter står för cirka en tredjedel av Sveriges utsläpp av växthusgaser. Om även utrikes sjöfart och flyg tas med, är andelen drygt 40 procent. 13 maj 2019 — Utsläppen av växthusgaser i Sverige fortsätter öka, enligt preliminär statistik från Naturvårdsverket.

kommande tilldelningsplanen för utsläppsrätter av koldioxid inom 3 Kostnader och potential för åtgärder att minska utsläpp av CO2 i Sverige.