Föredragen benämning, Omvårdnad. Ingår i system Familjefokuserad omvårdnad · Allmänt ämnesord Allmänt ämnesord · Psykiatrisk omvårdnad 

4684

familjefokuserad omvårdnad och som bygger på systemteori. Ett familjefokuserat synsätt har en salutogen ansats, dvs. stärker det friska och sunda i familjen och familjens möjligheter att ta hand om varandra.

En god relation mellan individ och vård/omsorgspersonal, som är en central del av omvårdnaden är avgörande för återhämtning. Familjefokuserad omvårdnad (FFO) är en strategi för forskning, utbildning och klinisk verksamhet inom vårdvetenskap, som sedan slutet på 1990-talet varit under utveckling vid vår institution. Strategin var en del av en medveten sats-ning att sätta familjen i fokus. Influerade av det arbete som pågick vid Family Familjefokuserad omvårdnad har blivit allt viktigare i omvårdnaden av strokepatienter.

Familjefokuserad omvårdnad psykiatri

  1. Videokurse verkaufen
  2. Björn sylvén

Ämnet psykiatri är tvärvetenskapligt. Det bygger i huvudsak på medicinsk vetenskap, vårdvetenskap och pedagogik. Ämnet behandlar vård- och omsorgsarbete vid psykiska sjukdomar. Ämnets syfte. Undervisningen i ämnet psykiatri ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper om olika psykiska funktionsnedsättningar.

Letar du efter utbildning inom - Omvårdnad / Omsorg, Högskola / Universitet, Distans. Markera för att jämföra. Specialistsjuksköterskeprogram, inriktning psykiatrisk vård. Program (avancerad Hälsofrämjande familjefokuserad omvårdnad.

Köp Familjefokuserad omvårdnad av Lorraine M Wright, Wendy L Watson, Janice M Bell på Bokus.com. Psykiatri / Psykiatrisk vård och specifik omvårdnad Psykiatrisk vård och specifik omvårdnad.

Familjefokuserad omvårdnad har blivit allt viktigare i omvårdnaden av strokepatienter. Minskade ekonomiska resurser och en allt äldre befolkning som kräver omvårdnad under lång tid är två orsaker till detta. Ytterligare en orsak är den påverkan närstående har på hälsa och sjukdom, ett fenomen som uppmärksammas allt mera.

av Tännsjö, Torbjörn Familjefokuserad omvårdnad. av Wright Psykiatrisk vård och specifik omvårdnad. operationssjukvård, distriktssköterska, vård av äldre samt psykiatrisk vård. familjefokuserad omvårdnad samt inom psykiatri, rättspsykiatri och akutvård. i Familjefokuserad omvårdnad och Barns och ungdomar hälsa. Vidare är jag bihandledare till en doktorand i ett projekt om sjuksköterskors lärande och  av M Söderbäck · Citerat av 42 — familjeinriktat arbetssätt, eller en familjefokuserad omvårdnad, men mer kunskap detta viktigt. Samarbete behöver ske med habiliteringen och barn- psykiatrin.

Familjefokuserad omvårdnad psykiatri

Arbetssättet främjar delaktighet och patientsäkerhet då formulerandet av vårdplanen inkluderar patientens medverkan. relation mellan sjuksköterskan och familjen kan det inte bli en familjefokuserad omvårdnad.
Nya ideer

Psykiatrisk omvårdnad ges integrerat med och oavsett annan behandling inom både psykiatrisk Familjefokuserad omvårdnad (Svensk sjuksköterskeförening) 7. maj 2018 Familjefokuserad omvårdnad.

Men även intensivvårdsmiljön behöver förändras för att familjefokuserad omvårdnad ska fungera både för sjuksköterskan och familjen.
Ikea atlant vattenlås

nar kommer forsta barnbidraget
trotthet yrsel illamaende huvudvark
ekonomiskt skadestand uppsagning
orten ord för syster
citymail örebro
johan nylander

av S Johansson · 2016 · 37 sidor — Genom familjefokuserad omvårdnad inkluderas närstående vilket ökar ökning av psykiatriska diagnoser bland närstående (Möllerberg et al.

Inom den svenska barnsjukvården förekommer inte familjecentrerad omvårdnad som förkortning utan vi har själva valt att använda FCO som förkortning för Sjuksköterskeprogrammet, Examensarbete i omvårdnad December 2014 Familjefokuserad omvårdnad på intensivvårdsavdelning Hanna Hansson-Lustig Nellie Kron-Södergren Sammanfattning Bakgrund: Familjefokuserad omvårdnad är ett förhållningssätt inom vården där involvering av familjen är den viktigaste komponenten. Boken med originaltiteln Beliefs The heart of healing in families and illness ger en samlad bild av vad familjefokuserad omvårdnad innebär, men framför allt ger den en bild av den enorma kraft och potential som finns i våra föreställningar om olika fenomen. Implementering av familjefokuserad omvårdnad i rättspsykiatriska verksamheter behövs för att utnyttja den viktiga resurs som familjen utgör och för att bidra till sjuksköterskornas upplevelser av familjen som en tillgång.Nyckelord: sjuksköterskors inställning till familjen, FINC-NA, rättspsykiatrisk vård, familjefokuserad omvårdnad Familjefokuserad omvårdnad innebär att fokusera på familjens betydelse när någon drabbas av sjukdom och grundar sig i sjuksköterskans relation och interaktion till den sjukes familj (Benzein et al., 2014). Enligt Svensk Sjuksköterskeförening (SSF, 2015) är det patienten som avgör vem som är familj eller inte.

Pris: 448 kr. Häftad, 2002. Skickas inom 3-6 vardagar. Köp Familjefokuserad omvårdnad av Lorraine M Wright, Wendy L Watson, Janice M Bell på Bokus.com.

Skickas inom 3-6 vardagar. Köp Familjefokuserad omvårdnad av Lorraine M Wright, Wendy L Watson, Janice M Bell på Bokus.com. Psykiatri / Psykiatrisk vård och specifik omvårdnad Psykiatrisk vård och specifik omvårdnad. Skickas följande arbetsdag. 290 kr. exkl moms Bedömning av omvårdandsbehov, planering, genomförande och värdering av omvårdnadsåtgärder, dokumnetation av omvårdnad vårdmiljö, personcentrerad omvårdnad, familjefokuserad omvårdnad, omvårdnad vid specifika psykiatriska störningar, omvårdnad av barn- och ungdomar med psykisk ohälsa, omvårdnad av äldre med psykisk ohälsa, omvårdnad vid beroendettillstånd, lagstiftning, tvångsåtgärder, etik och professionellt förhållningssätt. Start studying Familjefokuserad omvårdnad.

Start studying Familjefokuserad omvårdnad. Learn vocabulary, terms, and more with flashcards, games, and other study tools. Hälsofrämjande familjefokuserad omvårdnad, 7,5 hp Engelskt namn: Health Promoting Family Focused Nursing Denna kursplan gäller: 2018-12-31 och tillsvidare 2.3 Familjefokuserad omvårdnad . Familjefokuserad omvårdnad ska involvera de människor en patient definierar som familj. Oavsett patientens tillstånd ska familjen kunna inkluderas i omvårdnaden (Wright, Watson & Bell, 2002). För att en sjuksköterska ska kunna involvera en familj i vårdsituationen måste det omvårdnad Speciell omvårdnad initierad av sjuksköterska eller på ordination ofta i samband med användning av olika tekniska hjälpmedel, instrument eller apparatur, dess konsekvenser för omhändertagande av patienter och för undvikande av obehag.