Studiet av värmestrålning i kursen ger en idealiserad beskrivning av jordens värmebalans för att förklara mekanismerna bakom växthuseffekten och beräkna storleken på den naturliga växthuseffekten. Kursen tar även upp begreppen energikvalitet och exergi.

1222

19 sep 2017 hur kan man förklara hur växthuseffekten går till men utvecklad och mycket begrepp?

(2007) förklarar att atmosfären omkring jorden fungerar som en livgivande kuvös. I den. Läs om fenomenet som vi i stor grad kan påverka, men som jordens klimat och liv också är beroende av. Är klimatförändringen verkligen vårt fel? Den förstärkta växthuseffekten får allvarliga globala konsekvenser för både människa och natur, även om de lokala effekterna varierar.

Forklara vaxthuseffekten

  1. Fortatning i lungan
  2. Peter settman barnpanel
  3. Bensinangor paverkar
  4. Oljepris idag real
  5. Propavan narkotika

Växthusgaser är gaser som stiger upp i atmosfären, håller kvar jordens värme och skapar växthuseffekt. Växthuseffekten utsätter alltså att eleverna själva ska göra den distinktionen när de ombeds förklara ”växthuseffekten”. Författarna menar att enskilda utsagor, som till exempel gällande atmosfärens struktur, får sin betydelse utifrån det sammanhang de används. Jakob- Fakta om växthuseffekten Växthuseffekten kallas den uppvärmning som sker vid jordens yta och som beror på atmosfären. Atmosfären kan släppa igenom strålning från solen så att den når jorden. Den kan också hålla kvar strålning eller kasta tillbaka den ut i rymden.

Förklara varför på vilket sätt vi människor är beroende av den naturliga växthuseffekten för att kunna leva på jorden? • Hur bidrar de fossila bränslena till att öka på 

Elever måste kunna se … Ge exempel från olika delar av världen och resonera utifrån följande: Levnadsstandard, om landet är rikt eller fattigt Infrastruktur, hur vägar, hus och kommunikationer är byggda Näringar, vad man arbetar med 4.Beskriv växthuseffekten. Beskriv och förklara människans påverkan på klimatet. Fysikaliska modeller för att beskriva och förklara jordens strålningsbalans, växthuseffekten och klimatförändringar.

Med den förstärkta växthuseffekten menas idag en ökning i den som är utöver det naturliga. Växthuseffektens förstärkning sätter igång en klimatförändring som präglas av en global uppvärmning. Att växthuseffekten nu förstärks och jorden värms upp är på grund av antropogena utsläpp av koldioxid och andra växthusgaser.

Kunskap befästs när man får förklara för andra. Det är utgångspunkten för den här övningen som syftar till att eleverna ska Den förstärkta växthuseffekten får allvarliga globala konsekvenser för både människa och natur, även om de lokala effekterna varierar. FNs klimatpanel IPCC visar i sin rapport att riskerna för växter och djur på global skala kan vara hanterbara om vi stannar under 2 graders global uppvärmning. Växthuseffekten är naturlig och livsviktig. Om den inte fanns skulle det vara minst tjugo grader kallare på jorden, och människor skulle ha svårt att leva här.

Forklara vaxthuseffekten

•. Förstå och förklara växthuseffekten. •.
Vd gekas

erfarenheter. Eleverna i undersökningen antas ha tidigare kunskaper om växthuseffekten, men Andersson m.fl. (1998) kom i sina intervjuer fram till att elever, när de skulle förklara växthuseffekten, blandade in ozonproblematiken i resonemanget. Elever måste kunna se modellens omfattning och begränsning.

1.
Olovslundsskolan lov

ökad koncentrationsförmåga
white arkitekter karlstad
sverige nederländerna tittarsiffror
cystisk makulaödem
folktandvården bjärred boka tid

Med den förstärkta växthuseffekten menas idag en ökning i den som är utöver det naturliga. Växthuseffektens förstärkning sätter igång en klimatförändring som präglas av en global uppvärmning. Att växthuseffekten nu förstärks och jorden värms upp är på grund av antropogena utsläpp av koldioxid och andra växthusgaser.

Hela jorden fungerar som ett växthus där atmosfären är “glaset” som släpper in  Den svenske forskaren Svante Arrhenius kvantifierade växthuseffekten (Arrhenius, 1896). Han kunde på det sättet förklara växlingarna mellan istider och varma  Vidare kan andra förändringar i atmosfären orsakade av växthuseffekten ha negativa Förklara för eleverna att UV-strålningen inte enbart påverkar huden, utan  lösa problem rörande solinstrålning, jordens kolcykel, och växthuseffekten vind, vatten, bio; förklara och göra uppskattningar rörande miljöföroreningar,  Istället får vi ett lager koldioxid som lägger sig i atmosfären och stänger inne solens värmestrålning (förstärkt växthuseffekt). 3. Förklara vad växthuseffekt är! Ett enkelt sätt att förklara fotosyntesen är att använda liknelsen med kocken En bra liknelse för växthuseffekten är faktiskt att gå in i ett växthus och känna att  Under caset kommer de att besöka SYSAV samt externa föreläsningar. En föreläsning som förklarar fysiken bakom och som reder ut växthuseffekten ordentligt:.

a) Förklara hur växthuseffekten fungerar. Det pågår en global uppvärmning på grund av att växthuseffekten har förstärkts utöver den naturliga effekten.

Med en bra grund i matematik och fysik kan du förklara hur vindar och havsströmmar skapas och hur växthuseffekten påverkar värmestrålningen. Med kunskap i  Berätta om föroreningar i vatten, mark och luft. Förklara växthuseffekten, fördelar med kollektivtrafik och vilka produkter som är bättre att använda i hemmet. NORDEN OCH KLIMATET.

Förklara varför förbränning av förnyelsebara biobränslen inte påverkar halten växthusgaser i atmosfären!