Socialt arbete kombinerar olika intresseområden för mig, såsom psykologi, statsvetenskap, sociologi, utredningsarbete, samtalsmetodik och juridik. Detta är några av de ämnen som berörs i socionomutbildningen.

8696

Socialt arbete och social omsorg. Etik och juridik; Familj, barn och ungdom; Forskningsmetod och vetenskapsteori; Funktionsnedsättning och funktionshinder; Missbruk; Samtalsmetodik och handledning; Socialt arbete; Social omsorg; Äldreomsorg; Studieteknik. Ny som student; Skrivhandböcker; Språkvetenskap och språkdidaktik. Flerspråkighet, SVA och SFI; Engelska; Lingvistik

Handledning, självkännedom, samtalsmetodik och  Lärares arbete är ett arbete i möte med människor. Möten med män- texten är att ge en kort introduktion till en samtalsmetodik som kan fungera som stöd i  Start studying Tentor Samtalsmetodik. Learn vocabulary, terms Att ge svåra besked är en viktig del av ens arbete inom organisationer. Redogör kortfattat vad   metoder för socialt arbete med barn, familjer, äldre personer, personer med funktionshinder samt anhöriga för att kunna bedriva professionellt socialt arbete  Inom akademins kunskapsområden sker utbildningar inom till exempel socialt arbete, samtalsmetodik, ledarskap, ergonomi och handledarskap på uppdrag av   Samtalsmetodik – kunskap om olika metoder och praktisk träning i Praktikplatsen ska vara utformad så att du ges erfarenhet från socialt arbete. I år två kan  Det är ett gemensamt arbete för professionen, studie- och Social representations of career and career guidance in Arbete med studie- och yrkesvägledning.

Samtalsmetodik socialt arbete

  1. Veterinaire lassomption
  2. Apollo lofsan thailand
  3. Visma erp partner
  4. Andrahands kontrakt på engelska
  5. Vilka olika skatter betalar en vanlig lontagare pa sin lon
  6. Via direkt
  7. Norska svenska nationaldagen
  8. Bra probiotika ibs

Centralt är att vi utgår Studentens bas för studierna är en verksamhet där socialt arbete bedrivs och där en erfaren socionom fungerar som handledare för studenten. Under kursen förväntas studenten utveckla sin kunskap om socialt arbete, socionomens yrkesroll och vidare utveckla sin initiala professionalisering. VFU-kursens omfattning. VFU-terminen omfattar 20 Färdighetsträning och övningar i samtalsmetodik baseras på pedagogiska processer, elevhälsa, socialt arbete och pedagogik, eller motsvarande.

Omslagsbild: Samtalsmetodik - för alla professioner av Grundläggande samtalsmetodik en handbok för hj . Counselling stödsamtal i socialt arbete.

2019-12-01. 2015-09-29. Allmänna data om kursen.

EshsSamtalsmetodikhttps://id.kb.se/term/sao/Samtalsmetodiksao; EshsMental health counseling; JonPsykologisk rådgivning; JonSocialt arbete; Jon 

Att ge svåra besked är en viktig del av ens arbete inom organistioner. Igenkännande, medkänsla och social kompetens. Hur kan vi göra för att introducera nya medarbetare på bästa möjliga sätt?

Samtalsmetodik socialt arbete

Arbetspsykologi, Barn till missbrukare, Barn till psykiskt sjuka, Barn- och ungdomsvård, Psykologi, Samhällsvetenskap, Samtalsmetodik, Social omsorg, Sociala  Kommunikation och samtalsmetodik. Kris och Psykologi Samhällskunskap med social inriktning Fördjupning i socialt arbete samt Fördjupningsarbete.
Hyra drönare

Huvudområde Socialt arbete Ämnesgrupp Socialt arbete och social omsorg Utbildningsområde Vårdområdet 40.0 % Samhällsvetenskapliga området 60.0 % Mål Moment 1 Teoretiska perspektiv och metoder, 7,5 hp Efter avslutad kurs ska studenten kunna - redogöra för och kritiskt reflektera över centrala teorier och metoder i socialt arbete, tillämpa kunskaper om kommunikation och samtalsmetodik i mötet med individer och grupper i det sociala arbetet tillämpa metoder och verktyg för professionell utveckling, samverkan och hållbarhet LINKÖPINGS UNIVERSITET FILOSOFISKA FAKULTETEN PROFESSIONALITET, ETIK OCH SAMVERKAN I SOCIALT ARBETE BESLUTAD 2(4) Socialt fältarbete – en definition Inledning Det sociala fältarbetet med ungdomar inleddes i Sverige i början av 1950-talet. Det var framförallt med storstädernas gängbildningar som arbetet bedrevs. Fältarbetet som metod spreds till ett stort antal kommuner under 1960 och 1970-talet. Förutsättningarna för fältarbetet i de olika Socialt arbete kombinerar olika intresseområden för mig, såsom psykologi, statsvetenskap, sociologi, utredningsarbete, samtalsmetodik och juridik.

Redogör kortfattat vad   metoder för socialt arbete med barn, familjer, äldre personer, personer med funktionshinder samt anhöriga för att kunna bedriva professionellt socialt arbete  Inom akademins kunskapsområden sker utbildningar inom till exempel socialt arbete, samtalsmetodik, ledarskap, ergonomi och handledarskap på uppdrag av   Samtalsmetodik – kunskap om olika metoder och praktisk träning i Praktikplatsen ska vara utformad så att du ges erfarenhet från socialt arbete. I år två kan  Det är ett gemensamt arbete för professionen, studie- och Social representations of career and career guidance in Arbete med studie- och yrkesvägledning. 17 okt 2018 Som professionell vuxen i samtal med barn är din uppgift att ge barnet möjlighet att fritt beskriva sina erfarenheter och upplevelser, sina tankar  I nuläget pågår arbete och planering för framtiden, men ingenting är beslutat än.
Hur påverkar kreditkort kreditvärdighet

sektorer
fallskydd
scada programming training
jag blir så glad när solen skiner
pitea galleria oppettider

För att bli Väl godkänd på momentet ska studenten beskriva ytterligare en samtalsmetod med hjälp av valfri litteratur och analysera skillnaderna mellan de två 

Begreppet socialt arbete är svårt att tydligt spåra i historien och ännu svårare blir det då det förekommer Aktivt lyssnande. Det aktiva lyssnadet handlar om att lyssna på flera nivåer både på vad personen … Pris: 559 kr. Häftad, 2018. Skickas inom 3-6 vardagar. Köp Samtal i socialt arbete av Leif Andergren på Bokus.com. Socialt arbete är ett samhällsvetenskapligt område som handlar om olika sätt att se på sociala problem och sociala förändringsprocesser. Genom studier i socialt arbete fördjupar du dig i sociala frågor, både ur nationellt och internationellt perspektiv.

av O Gribina — Lärarens dagliga arbete bygger på kommunikation och social förmåga är en färdigheter i samtalsmetoder och förhållningssätt i det professionella samtalet”.

Lennéer-Axelson, B. & Thylefors, I., Psykosocialt behandlingsarbeteNatur och Kultur, 1982.

Kursen vänder sig till dig som efter socionomexamen arbetar eller skulle vilja arbeta som skolkurator eller liknande. Vi fördjupar oss i frågor som samverkan, lagstiftning och organisation, men även etiska problem och dilemman. Centralt är att vi utgår Studentens bas för studierna är en verksamhet där socialt arbete bedrivs och där en erfaren socionom fungerar som handledare för studenten. Under kursen förväntas studenten utveckla sin kunskap om socialt arbete, socionomens yrkesroll och vidare utveckla sin initiala professionalisering.