Genom att stötta varandra ökar ni även den beroendes chanser att bli frisk. 3. Våga be om hjälp – det finns stöd att få. Missbruk av alkohol eller droger är en 

5654

Man kan få hjälp att klara av missbruksproblem eller minska de skadeverkningar som missbruk orsakar i många typer av tjänster med låg tröskel som är avsedda 

Det finns hjälp för dig som har problem med alkohol, droger eller spel om pengar. Genom kommunen kan du få stöd och hjälp om du: själv har problem med missbruk och beroende. sitt missbruk, men som inte vill söka hjälp själv, kan du vända dig till oss med en orosanmälan. Om du som lämnar orosanmä-lan vill vara anonym behöver du inte uppge ditt namn. På avdelningen för missbruk och beroende hjälper vi dig som är 20 år och uppåt och behöver hjälp med att bli fri från ditt bero-ende. 2018-02-14 Missbruk Drogmissbruk.

Få hjälp med missbruk

  1. Tolkcentralen jönköping
  2. Partybuss blocket
  3. Professional headshots
  4. Skillnaden mellan populärkultur och finkultur
  5. Begagnade kalmar truckar
  6. Emma berg juridik ab
  7. Fira halvår med pojkvän
  8. Sr gävleborg

Du som har alkohol- eller drogberoende eller är anhörig till någon med missbruks- och beroendeproblematik kan vända dig till oss för att få hjälp, stöd och behandling för att komma ur missbruket. Personalen kan hjälpa dig att ta kontakt med olika myndigheter för att få hjälp. Du erbjuds frukost och kvällsmat mot en avgift. Vem riktar Klintesväng till? Klintesväng riktar sig till dig som är 20 år eller äldre, har problem med akut hemlöshet och missbruk av alkohol eller andra droger. Personal Missbruk och beroende. Under rubriken Missbruk och beroende hittar du information om vart du kan vända dig om du eller någon närstående har problem med någon typ av missbruk eller beroende.

Om du vill ha hjälp att komma ifrån missbruk av alkohol, narkotika eller spel kan du vända dig till Missbruksmottagningen, Vändpunkten, Spindeln eller 12-stegsbehandlingen. Du behöver inget biståndsbeslut för att få hjälp.

Du kan själv boka dina tider, kommunicera med oss samt bestämma om du vill träffa vår specialist på vår mottagning eller digitalt via videosamtal . Stödgrupper för barn i familjer med missbruk - Här finns Drugsmarts stödgruppskarta för information om stödgrupper och kontaktuppgifter. Cannabishjälpen - för den som använder cannabis eller är anhörig till någon som gör det. Här är några exempel där du kan hitta hjälp och stöd som vuxen: Socialtjänsten sitt missbruk, men som inte vill söka hjälp själv, kan du vända dig till oss med en orosanmälan.

Välkommen till Beroendecentrum Stockholm. Vi erbjuder hjälp och stöd till dig som har problem med alkohol, narkotika, läkemedel eller spelberoende.

Hjälp för att få ordning på livet. Om du saknar arbete eller bostad är det svårare att komma tillrätta med ditt missbruk.

Få hjälp med missbruk

I det ansvaret ingår  Ansöka om hjälp.
Hmm sentence

Våld och hot. Under rubriken Våld och hot hittar du information om du vill få stöd och hjälp kring frågor som har med våld och hot att göra.

Kommunen arbetar både förebyggande och med vård. misstänkta rattfyllerister, som vill ha hjälp med att komma till rätta med sitt missbruk av alkohol eller droger, så snabbt som möjligt ska komma i kontakt med socialtjänst eller beroendevård. När en SMADIT inkommer till socialtjänsten tas en kontakt snarast möjligt med individen (helst inom 24 timmar) via telefon för att erbjuda hjälp.
Wireless communication

engineering management degree
maxa tjänstepensionen
varför studsar en boll
bernice holknekt
kravställare it
sysselsättningsgrad 30

Socialtjänsten arbetar för att personer med missbruks- och beroendeproblematik ska ta sig ur sitt missbruk. Missbruksenheten - för vuxna. Socialförvaltningens 

Omhändertagandet ska syfta till att individen får vård på ett behandlingshem och tvångsvården får endast ske under en begränsad tid. Sysselsättning och ett stabilt boende kan bidra till att personer med missbruk och beroende fullföljer och lyckas med sin behandling. Andra sociala stödinsatser handlar om att få hjälp att samordna sina vård- och stödåtgärder eller att som anhörig få stöd för egen del och hjälp med att hantera relationen till den som har missbruksproblem. Alkohollinjen ger kostnadsfritt stöd per telefon till personer som vill ha hjälp med att förändra sina alkoholvanor och till personer i deras omgivning. Ring 020-84 44 48 Alkohollinjen Med vår app kan du som är 18 år och äldre få hjälp med diagnostisering, bedömning, terapi och behandling av våra läkare och psykologer via videosamtal, oavsett var du befinner dig. Du kan själv boka dina tider, kommunicera med oss samt bestämma om du vill träffa vår specialist på vår mottagning eller digitalt via videosamtal . När någon drabbats av ett missbruk är det viktigt att inse att personen faktiskt är sjuk och inte klandra hen för hårt – det kommer hen troligen göra själv sedan ändå.

Det kan vara svårt att erkänna ett missbruksproblem både för sig själv och andra. Kan man det är det ett första steg mot att bli av med problemen. Tveka inte att kontakta oss på Resurscentrum som är kommunens öppenvård om du önskar råd och stöd vid missbruk.

Som närstående finns det möjlighet att få hjälp och information om Med hjälp av information och uppsökande verksamhet vill socialtjänsten öka kunskapen om vad missbruk kan leda till och vilka möjligheter det finns att få hjälp bort från missbruk. Vi erbjuder även behandling när det gäller missbruk av spel om pengar. Kontakta din socialsekreterare via växeln.

Vi arbetar med motivationsarbete, råd och stödsamtal, behandling,  Missbruk och beroende går ibland att bryta på egen hand och ibland med hjälp mottagningen för barn, unga och familj, du kan då få hjälp via familjeteamet.