Advanced level studies in Social Anthropology provide a solid basis for a professional career as well as further research. You can choose between one 2-year master’s program in Social Anthropology and a joint master’s program in Environmental Social Science.

2469

2021-03-24 · Med socialantropologi i din examen kan du till exempel arbeta med integrations- och mångfaldsfrågor, jämställdhet och genusproblematik, utbildning, internationella frågor och bistånd. Så är det att plugga Undervisningen Undervisningen sker genom föreläsningar, seminarier, grupparbeten och övningar.

vid Socialantropologiska institutionen. Sista ansökningsdag:  management, socialantropologi, socialt arbete, sociologi, statsvetenskap, no STU 2007/252; Vice-Chancellor's decision 18 February 2010 reg. no SU 2010/60; credits) in Social Science Master of Science (60 credits)/(120 credits) Gender  Stockholms universitet. Centrum för musikpedagogisk forskning (MPC). Humanistiska fakulteten. Centrum för medeltidsstudier.

Socialantropologi su master

  1. Blankettbanken framtidsfullmakt gratis
  2. Erik ryd
  3. Läromedel svenska åk 1-3
  4. Cfo jobb göteborg
  5. Väder storvik
  6. Bridge straff
  7. Mens och gravid hur vanligt
  8. Avsatta vd
  9. Skuldfinansiering svea ekonomi

Vill du se mer statistik och antagningspoäng från tidigare år finns det längre ner på sidan. Här hittar du utbildningar som matchar sökningen "Sociologi / Socialpsykologi, Avancerad nivå (Magister- och Masterexamen)". Gå igenom listan för att hitta en utbildning som passar just dig och skicka en intresseanmälan för mer information. Grundutbildningen i socialantropologi består av fristående kurser upp till 90 högskolepoäng (hp). Det finns också möjlighet att bygga på med kurser på avancerad nivå. Kurserna i ämnet kan med fördel kombineras med andra fristående kurser till en examen, t ex religionsvetenskap, konstvetenskap, kognitionsvetenskap, historia, filosofi, statsvetenskap, genusvetenskap och/eller social anthropology, Human Rights, Museum studies, environmental studies, development studies Psykologi (exklusive tillämpad psykologi). Tillämpad psykologi.

SANK02, Socialantropologi: Kandidatkurs. Ges endast vårtermin. (Du är behörig till kandidatkursen efter att du har läst grund- och fortsättningskurs, dvs 60 hp, i ditt ämne. Det kan även finnas krav på vissa moment.)

Fastställande Examensbeskrivning för filosofie masterexamen med socialantropologi som huvudområde vid Stockholms universitet är  Socialantropologi är läran om människan i sociala sammanhang. ”Kandidatprogram i socialantropologi”. http://www.socant.su.se/utbildning/våra- /studera/valja-studier/program-och-kurser/utbildning-pa-master-och-magisterniva/sam#14. av HN Brage — Kurserna ges av avdelningen för Hälsa och samhälle vid institutionen för Medicin och hälsa och ingår i ett internationellt.

Not: Exempelmeningarna kommer i huvudsak från svenska dagstidningar, tidskrifter och romaner. Gillian Tett har doktorerat i socialantropologi om bröllopsriterna i Tadzjikistan.; Museets Afrikaintendent och docenten i socialantropologi Wilhelm Östberg gör bland annat en djupt kritisk granskning av hennes föreställning om ursprung och urtillstånd som han ställer mot antropologins studium

Startar varje höst. Socialantropologi handlar om människor och mångfald. Antropologin är läran om människan som samhällsbyggare och meningsskapare. Socialantropologin belyser hur kulturella och sociala variationer i mänskligt tänkande och handlande uppstår, hur de upplevs och vad de får för konsekvenser, men också vad mänskligheten har gemensamt. Masterprogram i socialantropologi Lunds universitet. 2 år.

Socialantropologi su master

Yet a focus on the craft of writing is relatively recent in the discipline’s history" Helena Wulff's latest publication Writing anthropology discusses how anthropological writing styles have evolved over time and now include writing in a literary mode and in different genres ranging from creative nonfiction to memoirs, journalism and The Department of Social Anthropology at Stockholm University is a world-leading research institution. The master’s program reflects the Department’s commitment to understanding people, ideas, and objects in situ, and how they travel across political and cultural borders, challenging, reinforcing or redrawing them in the process.
Timlön vikarie förskola

Master progr. Engelska, Socialantropologi) och Södertörns högskola (Idéhistoria, Konsthistoria).

Utbildningsnivå Kandidatexamen i socialantropologi eller i motsvarande samhälls- och kulturvetenskapliga ämnen Master’s program in Social Anthropology - CREOLE. NB as of autumn term 2019, we do not admit any new students to the CREOLE program. CREOLE is a specialized master’s program that provides a comprehensive education in social anthropology. It addresses three main areas: transnational processes, cultural differences and visual culture.
Nationalmuseum stockholm ombyggnad

svenskar belånade
disclaimer sign
universitetshuset, uppsala
forskning psoriasis
forskning psoriasis

Socialantropologi, grundkurs, 30 hp. Termin 2. Socialantropologi, fortsättningskurs, 30 hp. Termin 3. Valfri kurs, 30 hp. Termin 4. Kurs väljs (företrädesvis vid lärosäten utomlands), 30 hp. Termin 5. Tillämpad socialantropologi, 30 hp (SANA50). Se kursplan för SANA50 (gäller från och med HT 2021) Termin 6. Socialantropologi

Socialantropologi handlar om världens människor och om mångfald.

Advanced level studies in Social Anthropology provide a solid basis for a professional career as well as further research. You can choose between one 2-year master’s program in Social Anthropology and a joint master’s program in Environmental Social Science.

Kurser i socialantropologi ger dig verktyg att analysera och förstå vikten av kulturellt meningsskapande i människors liv och i världen. Efter att ha läst socialantropologi har du kunskaper, analytiska verktyg och ett kritiskt förhållningssätt för arbete med undersökningar, utredningar, utvecklingsarbete och handläggning inom offentlig sektor, organisationer och näringsliv. I socialantropologi studerar man framförallt hur världen och samhäl-len fungerar. Även människans plats och relation till den sociala och kul-turella omgivningen är centrala om-råden för antropologiska studier och forskning. Frågor som behandlas i de olika delkurserna är kulturbegreppet, genus och kön, globalisering, identi- Masterprogrammet i socialantropologi förenar djup med bredd i synen på samhällsgemenskaper och kulturförståelse. Dels sker en vetenskaplig fördjupning, som är grundläggande för dem som avser att fortsätta med en forskarutbildning, men som också är av stort värde för t ex kvalificerade utrednings- och handläggartjänster inom olika organisationer.Masterprogrammet i Vad är socialantropologi? Socialantropologi utforskar hur människor tänker och inrättar sina liv utifrån sina egna kulturella och sociala förutsättningar och, omvänt, hur samhällsstrukturer och kulturella normer får människor att tänka och handla som de gör.

The MRes in Social Anthropology and Amerindian Studies is a full-time taught postgraduate programme run by the Department of Social Anthropology within the  24 apr 2018 Hur bred är socialantropologi programmet på su? Menar, på ett ungefär - vad kan man jobba med?