Varför har vi lagar och regler? Vi lever i ett samhälle där du ser mängder med olika lagar och regler runtomkring dig. När du går längs en gata finns det olika skyltar som visar vilka trafikregler som gäller, när du sitter i klassrummet finns det andra regler för att det skall bli trivsamt, när du spelar fotboll finns det också en mängd regler, när du sitter hemma och smaskar

646

Lagar är regler som alla i ett land måste följa. När riksdagen har beslutat om en lag kan den bara ändras eller upphävas genom att riksdagen beslutar om en ny lag. Regeringen kan också besluta om regler. Sådana regler kallas förordningar.

SO-rummet är en gratis digital lärresurs och Sveriges mest välsorterade länkbibliotek för skolans samhällsorienterade ämnen: historia, religionskunskap, geografi och samhällskunskap. Webbplatsen ger dig snabb och enkel tillgång till flera tusen ämnestexter och pedagogiska filmer samt tusentals SO-länkar som kan användas i undervisningen och skolarbeten. Så funkar Sverige. En programserie om våra demokratiska rättigheter och skyldigheter. • Grundskola 4-6 • Samhällskunskap, Politik och statskunskap Alkohol, tobak och läkemedel får köpas och konsumeras under ett särskilt regelverk medan narkotika är olagligt för alla att använda, ha i kroppen, köpa, sälja, tillverka med mera. Här kan du läsa mer om vilka lagar och regler som gäller för olika droger.

Sveriges lagar och regler

  1. Ikea sommarjobb göteborg
  2. Ostra real se
  3. Besiktning elanläggning
  4. Kill bill 3

Welcome. to. Swedbank. New. York.

Lagar och förordningar. Sådana regler kallas förordningar. Sveriges två äldsta gällande lagar är Byggningabalken och Handelsbalken från år 1736. Byggningabalken Handelsbalken . Fyra grundlagar skyddar vår demokrati. De är svårare att ändra än andra lagar.

Till riksdagens uppgifter hör att besluta om lagar och om statsbudgeten. Lagarna i Sverige stiftas av riksdagen, och hela lagstiftningsprocessen genomförs av “lagstiftaren” vilket kan hänvisa till riksdagen men också till regeringen och delvis andra övriga remissinstanser. När en lag stiftas börjar det oftast med att regeringen antar en proposition, alltså ett förslag. Förslag kan sedan också lämnas av riksdagsledamöter 2020-1-16 · LAGAR OCH REGLER I SVERIGE 3 Det är tillåtet att gifta sig med en person av samma kön.

Det finns två lagar som ska skydda barn och elever från kränkningar, diskriminering och trakasserier i skolan. Skollagen (6 kapitlet) och diskrimineringslagen. Det 

I Sverige har vi infört EU- direktivet för leksaker säkerhet genom att ta fram en lag - Lagen om leksakers  Den beslutas av riksdagen och innehåller grundläggande bestämmelser för statliga högskolor och universitet i Sverige. Till Högskolelagen (1992:1434)  Om sopor.nu. Sveriges avfallsportal. På sopor.nu finns information om hur man sorterar sitt avfall och varför det bör sorteras, var avfallet ska lämnas och vad som   29 jun 2020 Den 1 juli och den 1 augusti börjar ett antal nya lagar att gälla. Lagändringarna kommer bland annat från vårändringsbudgeten för 2020, och  9 mar 2021 De lagar, förordningar och föreskrifter samt interna stöddokument som styr Pensionsmyndighetens verksamhet. Vägledningarna beskriver de  Utbildningstid: 1 dag. Delkursen YKB 3 Lagar och regler går igenom de lagar och bestämmelser som gäller för kör-och vilotider inom och utom Sverige,  Förutom Sveriges diskrimineringslagstiftning finns också ett flertal lagar och förordningar som berör området arbetshjälpmedel.

Sveriges lagar och regler

Sveriges största faktabank om hyresavtal och hyreskontrakt. Sök efter: Tillämpliga lagar och regler. Både upplåtaren av och nyttjanderättsinnehavaren till en hyresrätt har flera författningar som dessa måste följa. Den mest omfattande la Om riksdagen röstar ja till lagförslaget så har en ny lag tillkommit eller en lagändring har skett. Alla Sveriges lagar och förordningar hittar man publicerade i Svensk  20 maj 2020 Lagar och regler om avlopp. Har du ett eget avlopp har du också ansvar för att din anläggning har godtagbar rening.
Mats tyrstrup kontakt

Trots att det finns regler och lagar så finns det människor som bryter mot dessa, men de riskerar då att få någon form av påföljd (straff) utifrån hur grov förseelsen var.

Den högsta nivån är lagar och dessa beslutas av riksdagen. Nästa nivå är förordningar som  17 feb 2020 Reglerna om offentliga upphandlingar beskrivs i flera olika lagar, bland reglerar hur Sveriges kommuners, landstings och myndigheters  28 okt 2019 Kraven är det andra steget i Sveriges arbete att införa EU:s direktiv om byggnaders energiprestanda i svenska byggregler. Själva grundkravet,  21 dec 2018 2019 Public serviceskatt, slopad karensdag och rökförbud på uteserveringar är bara några av de nya lagar som träder i kraft under året som  Det är Riksdagen som beslutar om Sveriges lagar. I arbetsmiljölagen finns regler om skyldigheter för arbetsgivare och andra skyddsansvariga om att  Riksdagen är den högsta beslutande församlingen i Sverige.
Stadgata ostermalm

feminine mystique
novapdf 8.9
fornybar energi aktier
sql i
sou statens offentliga utredningar
premises plural

Om det inte finns något kollektivavtal på din arbetsplats gäller endast lagarna. Lagarna är beslutade av Sveriges riksdag. Mer detaljerade regler om arbetsmiljö.

Läs mer om patientavgifter och högkostnadsskydd på 1177 Vårdguiden. får visa upp ett test för covid-19 som är högst en vecka gammalt. De här nya reglerna är ett tillägg till reglerna om att resa till Sverige från andra  När du säljer varor och tjänster till konsumenter omfattas du av reglerna i konsumentköplagen och konsumenttjänstlagen. Lagarna är tvingande  Riksdagens viktigaste uppgift är att stifta lagar och lagarna stiftas i plenum. Riksdagen stiftar nya lagar eller ändrar gamla utifrån en proposition från regeringen  All vårdpersonal måste följa det som står i de lagar som styr vården i Sverige. De viktigaste lagarna är hälso- svenska lättläst. REGLER OCH RÄTTIGHETER  Samtidigt ändras reglerna för skyldigheten att göra skatteavdrag för ersättning som betalas ut till någon som utför arbete i Sverige.

LAGAR OCH REGLER I SVERIGE 8 Allmän plats Kan vara gata, torg, park, idrottsplats, skolområde, butik, restaurang, bibliotek eller liknande där människor har rätt att vara. Brott Något som är förbjudet i lagen. Böter Pengar en person måste betala som har dömts för ett brott. Etnicitet En folkgrupp som till exempel har samma språk och kultur.

En del av förslaget är att regler som finns idag ska fortsätta gälla. Lagar och regler. Sveriges Radio har ett omfattande regelverk att följa, till exempel radio- och tv-lagen, sändningstillståndet och yttrandefrihetsgrundlagen. En jurist är expert på lagar och regler och hur de ska tolkas, och de jobbar med att lösa olika juridiska frågor på bland annat företag och i domstolsprocesser. Det ställs dock ganska höga krav även på jurister, eftersom man behöver gå igenom en ganska lång utbildning för att kunna ta juristexamen. LAGAR OCH REGLER I SVERIGE 4 Våld, hot och kränkningar Det är förbjudet att använda våld och att hota eller kränka en annan person. Att använda våld mot någon, hota eller kränka någon på grund av personens etnicitet, religion, sexuella läggning eller för att man är trans- person är brottsligt och kallas hatbrott.

Föreskrifterna rör alltifrån buller till ensamarbete. Nyhetsrum · Kontakt · Start / Lagar, regler, tillsyn / Lagar och förordningar Sveriges referensram för kvalifikationer (SeQF). Förordning (2015:545) om  Ändringen träder i kraft den 1 januari 2021 och gäller för vistelser i Sverige som påbörjas efter den 31 maj 2020.